Head
Events

IITM Chennai Date: 29,30,31 JULY 2016

IITM Bangalore Date: 5,6,7 AUGUST 2016
​​

IITM Mumbai Date: 23,24,25 SEPTEMBER 2016

IITM Gurgaon Date: 30 SEP, 1 & 2 OCT 2016

IITM Pune Date: 25,26,27 NOVEMBER 2016

IITM Hyderabad Date: 2,3,4 DECEMBER 2016

IITM Kochi Date: 19,20,21 JANUARY 2017

IITM Kolkata Date: 24,25,26 FEBRUARY 2017